Schapen­begrazing en natuur­beheer

Natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zetten regelmatig gescheperde kuddes in. Beide organisaties bezitten ook zelf kuddes. Waarom is dat eigenlijk? En welke afwegingen maken beide organisaties wanneer ze schaapskuddes inzetten? Aan het woord zijn Teo Wams, Directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten en Mascha Brouwer,  Divisiedirecteur Beheer & Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer.

“Zonder schaapskuddes zou de Nederlandse natuur er heel anders uitzien. Het waardevolle cultuurhistorische heidelandschap zou dan verdwijnen.” Aan het woord is Teo Wams, directeur Natuurmonumenten. Hij spreekt enthousiast over de schaapskuddes die Natuurmonumenten inzet om te zorgen voor een evenwichtig natuurbeheer. De organisatie onderhoudt en beschermt ruim 100.000 hectare natuur door heel Nederland.


“Wij hechten veel waarde aan een divers landschap. Die diversiteit geeft ruimte aan veel verschillende soorten planten en dieren en is bovendien aantrekkelijk voor recreanten en natuurliefhebbers.”


“De bezoekers vinden het fantastisch om een schaapherder met zijn hond en kudde te zien. Wij vinden het erg belangrijk om te laten zien welke rol de kuddes spelen in het natuurbeheer, zowel vroeger als nu.”


Ook al is het niet de core business van Natuurmonumenten, toch benoemt Teo het als een grote plus dat er in toenemende mate traditionele schapenrassen worden ingezet. “Het blijft bijzonder als we het voor elkaar krijgen dat het Drentse heideschaap in Drenthe graast en het Veluwse heideschaap ons helpt met het beheer van de Veluwe.”

Wij vinden het erg belangrijk om te laten zien welke rol de kuddes spelen in het natuurbeheer, zowel vroeger als nu.

Teo ziet wel dat een aantal gescheperde schaapskuddes in Nederland momenteel in zwaar weer zit. Hij benadrukt daarom het belang van een zichtbare sector en onderlinge samenwerking. “Er is zoveel kennis en ervaring in de sector en ook bij de natuurbeherende instanties. Als we in staat zijn die kennis te delen en beschikbaar te maken voor een nieuwe generatie herders, dan hebben we volgens mij iets heel moois bereikt.”

Foto Teo Wams

Teo Wams

Directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten

Drie bedreigde Nederlandse landschappen

Interview
Mascha Brouwer

Drie bedreigde Nederlandse landschappen

De organisatie LandschappenNL vertegenwoordigt veel beschermde natuur en landschappen die kwetsbaar zijn. Begrazing met schapen is van belang voor het in stand houden van deze natuur en landschappen. Welke drie landschappen verdwijnen wanneer begrazing met schaapskuddes verdwijnt?

Het Drentse landschap

Het Drentse landschap kent veel heidegebieden zoals het Dolsummerveld, Hijkerveld en Drouwenerzand, van het Drentse Landschap. Zonder begrazing door gescheperde schaapskuddes, zal de heide snel vergrassen of verbossen.

Landgoed Heidestein

Op landgoed Heidestein van Utrechts Landschap lopen Drentse heideschapen. Het landgoed is ruim 70 hectare en wordt al eeuwen lang begraasd door schapen. Op die manier worden de heidevelden behouden. Heide vormt een belangrijke leefomgeving voor dieren als de zandhagedis, het heideblauwtje (vlinder) en de roodborsttapuit.

Lemelerveld

Het Lemelerveld is het grootste natuurterrein van Landschap Overijssel met heideterreinen, jeneverbesstruweel, sprankelende bronnen en stuivende zandvlaktes. In het voor- en najaar loopt een schaapskudde over het Lemelerveld. Ook het Wierdense Veld wordt begraasd door schapen omdat het terrein nat is.

Interview

Mascha Brouwer

Mascha Brouwer is divisiedirecteur Beheer & Ontwikkeling van Staatsbosbeheer. Ongeveer de helft van de Nederlandse natuur valt onder de hoede van Staatsbosbeheer.

“Schaapskuddes hebben een belangrijk cultuurhistorische waarde. Ze horen bij bepaalde landschappen en streken. Ook vertegenwoordigen ze waardevol genetisch kapitaal. Dit alles willen we graag behouden.” Mascha Brouwer vertelt over de circa tien gescheperde schaapskuddes die natuurgebieden van Staatsbosbeheer begrazen. “Deze kuddes zetten we in met het oog op het beheer van het terrein. Als we in een beheersplan constateren dat schapenbegrazing nodig is, zoeken we naar een juiste vorm. Met gescheperde kuddes kan bijvoorbeeld gericht begraasd worden. Dat is belangrijk omdat bepaalde planten of diersoorten maatwerk nodig hebben.”


Mascha legt uit dat herders de kudde bijsturen zodat bepaalde plekken intensiever of juist minder begraasd worden. “De publieksfunctie van kuddes is ook heel belangrijk. We merken dat het publiek geïnteresseerd is in de historie van schaapskuddes en de functie van de kudde voor behoud van natuur.

Dat de publieksfunctie samengaat met het behoud van het landschap en bijbehorende planten en dieren is heel belangrijk. We willen natuurlijk natuur goed behouden voor huidige en toekomstige generaties.”


De toekomst van gescheperde schaapskuddes ziet Mascha Brouwer positief tegemoet. “Ik vind het heel goed dat herders en eigenaren van kuddes zoeken naar neveninkomsten en draagvlak in de maatschappij voor hun werk. Ook de professionalisering van landschapsbeheer door het praktijknetwerk juich ik toe. Zo kunnen herders van elkaar leren en door ontwikkelen van certificering wordt voor ons kwaliteit gegarandeerd. Opleiding en certificering van schaapherders zijn belangrijk voor het voortbestaan van het vak en voor het natuurbeheer van cultuurhistorische landschappen in Nederland.”