Het praktijknetwerk

In mei 2014 is het praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes van start gegaan. Onder het motto ‘Schapen voor natuur’ werkt het netwerk aan het opzetten van een geaccrediteerde opleiding voor schaaps­herders, het ontwikkelen van een certificerings­programma en het creëren van een online kennisbank.

In het praktijknetwerk ‘verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes in Nederland’ werken de vakgroep Schapenhouderij van LTO-Nederland, de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS) en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) samen. Communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners begeleidt het hele traject.


Het praktijknetwerk ontwikkelt drie activiteiten: opleiding, certificering en een online kennisbank. Momenteel kampt de sector met een tekort aan professioneel personeel. Het opzetten van een officiële, geaccrediteerde opleiding voor schaaps­herders biedt een oplossing voor dit probleem. Verder ontwikkelt het praktijknetwerk ook een certificering­programma.

Zo kunnen schaapherders aantonen dat ze verstand van zaken hebben en volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken. Dit is belangrijk voor de groeiende groep herders die inschrijven op de aanbesteding van natuur en landschapsbeheerprojecten


Met een online kennisbank creëert het netwerk een centrale plek voor informatie over natuurbeheer en schaapskuddes. Op deze ‘Wiki-site’ kunnen ondermeer terreinbeherende organisaties, schaapherders, studenten dierverzorging en andere geïnteresseerden alle benodigde informatie vinden, maar ook informatie delen.


Meer uitgebreide en actuele informatie over het praktijknetwerk is te vinden op de website van het praktijknetwerk.

Kennisbank

Graag nodigen wij uit om de informatie te bekijken en aan te vullen.

Kennisbank 

Dubbelinterview
Geert Willink
Serphia Hooijdonk

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen over het praktijknetwerk.

Opleiding tot schaapherder

Het praktijknetwerk werkt aan het opzetten van een geaccrediteerde mbo-opleiding tot schaapherder. Vanuit Helicon MBO Velp zijn Geert Willink en Serphia Hooijdonk mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding.

In het voorjaar van 2014 benaderde het praktijknetwerk verschillende mbo-scholen voor het ontwikkelen van de opleiding tot schaapherder. Helicon MBO Velp reageerde heel enthousiast. “We hebben verschillende opleidingen op het gebied van bos- en natuurbeheer en dierverzorging” vertelt Geert Willink. “Een vakopleiding tot schaapherder sluit dus heel goed aan bij onze opleidingen. Ook hebben we gemerkt dat vanuit de sector vraag is naar professioneel personeel. Dat is heel belangrijk want een opleiding moet voldoende relevant voor de arbeidsmarkt zijn. Studenten moeten werk kunnen vinden.” 


Om de opleiding goed aan te laten sluiten op de vraag uit de sector, werkt Helicon MBO Velp met een werkveldcommissie. “Samen met mensen uit de sector, ontwikkelen we een curriculum dat herkenbaar is en kwaliteit biedt”, vertelt Serphia Hooijdonk. “De commissie bestaat uit vier herders en een vertegenwoordiger van een terreinbeherende organisatie.”


Geert Willink vult haar enthousiast aan. “De vier pijlers van de opleiding zijn als volgt vastgesteld: het schaap, het hoeden, de natuur en de mens. De pijler ‘schaap’ zal onder andere de anatomie, de verzorging en gezondheid, van het schaap bevatten. Wet- en regelgeving, ondernemerschap en communicatie komen natuurlijk ook aan bod in de opleiding.”


De vakopleiding tot schaapherder wordt een BBL-opleiding. “Leerlingen gaan één dag in de week naar school en gaan minimaal twee dagen per week aan de slag in de praktijk. Dat kan in loondienst zijn of als stage”, vertelt Geert Willink. “Je kan geen schaapherder worden zonder praktijkervaring.” Omdat de opleiding uit veel praktijk en één dag school bestaat, is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd en zelfstandig zijn.

Serphia Hooijdonk vertelt dat Helicon MBO Velp een gesprek inplant met leerlingen die zich aanmelden. “Leerlingen worden toegelaten na een intake waarin we de motivatie en persoonlijkheid bespreken. Ook toetsen we de rekenvaardigheden en het Nederlands van leerlingen.”

Meer weten?

De vakopleiding tot schaapherder zal vanaf het schooljaar 2015/2016 van start gaan. Je kan je inschrijven met een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en als je 18 jaar of ouder bent. Omdat de vakopleiding tot schaapherder een nieuwe opleiding is, werkt de automatisch aanmelding via de site van Helicon MBO Velp nog niet. Je kunt daarom een e-mail sturen. 


Voor meer informatie, kom naar de open dag van Helicon MBO Velp op vrijdag 30 januari, zaterdag 31 januari 2015 of zaterdag 11 april 2015 aan de Larensteinselaan 26b in Velp (Arnhem). Houd natuurlijk ook de website van Helicon MBO Velp in de gaten.

Accreditatie

Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding voldoet aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven. Op die manier weet je dat je opleiding voldoende kwaliteit biedt en je tot een bepaald niveau opleidt. De kwaliteit van een geaccrediteerde opleiding is ook vergelijkbaar met andere opleidingen in binnen- en buitenland.