“Het verkeer leg ik stil”

Interview

Bouke Arends

Bouke Arends, werkzaam voor Landschapsbeheer Kollingsveen uit Emmen, is sinds 2007 stadsherder in Groningen.

Bouke Arends is al zeven jaar stadsherder. In de stad Groningen begraast zijn kudde van ongeveer 250 schapen de groenstroken. In april begint hij in het noorden van Groningen en vervolgens trekt hij naar het zuiden, dwars door de binnenstad.


“Voor de stad Groningen beheer ik de bermen op een ecologische manier.” Schapen eten de juiste planten en verspreiden zaden via de mest en hun vacht. Ook eten ze geen torren of rupsen, terwijl een maaimachine deze wel dood zou maken. “Begrazing met schapen geeft een hele andere natuur met een grotere, diversiteit aan planten en bloemen.”


 De kudde van Bouke bestaat uit Veluwse heideschapen en Schoonebeekers. “Het zijn mooie ranke schapen maar ze zijn vooral gekozen omdat ze prima te hoeden zijn.” Dat is wel nodig in de stad want zowel fietsers als automobilisten blijven regelmatig staan om te kijken naar de kudde. “Maar dat maakt mijn werk ook heel leuk.”

Het gesprek met voorbijgangers trok Bouke speciaal aan in de opdracht van de stad Groningen. “Op de heide kom je toch minder mensen tegen en vaak geen studenten of werkende dertigers.”


Om veilig met de schapen door de stad te trekken, heeft Bouke een cursus tot verkeersregelaar gevolgd. “Ik leg het verkeer stil omdat mijn Border Collie niet op de auto’s let, die drijft de schapen want dat zit in het aard van het beestje.” Het trekken door de stad heeft ook de schapen veranderd. “Mijn schapen zijn respectloos en heel tam geworden. Ze kijken niet op of om van voorbijdenderende vrachtwagens.”