“Terreinkennis is noodzakelijk”

Interview

Marijke Dirkson

Marijke Dirkson, eigenaar en herder van landschapsbeheer Rinnegom.

“Als boswachter werkte ik ook altijd in deze duinen. Het is een mooi gebied waar ik me erg thuis voel. Vier jaar geleden zijn we gestart voor Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) met het begrazen van de duinen met onze schapen. Het was onze eerste klus. In totaal hebben we vijf kuddes, waarvan er drie in de duinen lopen.


Het is fysiek zeker een uitdaging om met je schapen de duinen te beheren. Het vraagt om een goede conditie. Omdat de duinen een schraal gebied zijn, is het erg belangrijk om de kudde aan het werk te houden. Terreinkennis is noodzakelijk in verband met de kwetsbaarheid van duinen, waar kan je wel komen en waar niet. Je moet een gevoel hebben bij welke natuur er moet ontstaan. Plekken met veel vergrassing moeten intensiever begraasd worden.

De terreinbeheerder geeft de gebieden aan met veel vergrassing. Die hebben prioriteit. Kwetsbare stukken natuur zijn juist no-go areas. Aan de hand hiervan stel je samen een begrazingsplan op.


Tijdens mijn werk heb ik veel contact met wandelaars en fietsers. Mensen vinden het leuk om de schapen in zo’n mooie omgeving te zien.”