Gescheperde schaapskuddes

Al decennialang zijn schaapskuddes een vertrouwd beeld in het Nederlandse landschap. Schaapskuddes kunnen gehoed worden door een herder met honden. We spreken dan van een gescheperde schaapskudde.

Tot 150 jaar geleden trokken vele gescheperde schaapskuddes rond in verschillende gebieden in Nederland zoals op heides, in duinen en stuifzanden en op boerenland. Door de opkomst van de moderne landbouw verdwenen veel gescheperde schaapskuddes uit het Nederlandse landschap.


Daarmee verdween niet alleen een oud ambacht en cultureel erfgoed maar ook zeldzame schapenrassen en historische landschappen. Gelukkig maakt de herder een comeback en trekt weer rond met een gescheperde kudde. In dit magazine kun je hier alles over lezen. Natuur- en landschapsbeheer staat nu centraal en daaraan werkt de herder op heide, duinen en dijken, maar ook in steden en op industrieterreinen.


Een rondtrekkende gescheperde schaapskudde is een prachtig plaatje om te zien. De belevenis rond de kudde wordt daarom steeds belangrijker.

Gelukkig maakt de herder een comeback en trekt weer rond met een gescheperde kudde. In dit magazine kun je hier alles over lezen.

Een schaapskudde trekt toeristen en scholen aan met vragen over de schapen of de bijdrage aan natuurbehoud. Een schaapherder anno nu moet dus van alle markten thuis zijn: schapenhouderij, biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer, educatie en communicatie.


De komende jaren investeert de sector daarom onder meer in een nieuwe opleiding voor schaapherder en verdere professionalisering door een certificering te ontwikkelen. Zo blijven gescheperde schaapskuddes ook in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van unieke landschappen in Nederland.

Een gemiddelde schaapskudde bestaat uit:

3 Honden 302 Schapen