De stad in
​Begrazing in de stad

Een gescheperde schaapskudde en de stad is een combinatie die je niet direct verwacht. Toch gaan beiden heel goed samen. Aan het woord zijn herder Bouke Arends van de stad Groningen en beleidsmedwerker ecologie bij de Gemeente Groningen,  Mark Ronda.

“Groningen is een groene stad. Het ecologische beleid staat bij de gemeente hoog op de agenda. We beheren de bermen op een natuurvriendelijke manier, maar dit kan op verschillende manieren.

Alweer bijna acht jaar geleden werden we benaderd door landschaps­beheer­bedrijf Kollingsveen met een schaapskudde. Ze vroegen ons of we interesse hadden in hun diensten. Hier moesten we eerst wel goed over nadenken. Zou dit werken in de stad? Uiteraard zagen we ook meteen de voordelen: schapen kunnen immers op plekken komen waar machines niet bij kunnen en schapen in de stad zijn een leuk gezicht.


We hebben besloten met schapen­begrazing te starten, maar wel onder een aantal voorwaarden. Zo is het belangrijk dat de herder communicatief is. Tijdens zijn werk komt hij veel mensen tegen en krijgt hij veel vragen. De schapen trekken namelijk letterlijk door de stad over de weg. In het begin hebben daarom we veel aandacht besteed aan de communicatie over het doel van de begrazing.


’s Nacht staan de schapen in een nachtraster, afhankelijk van waar er gegraasd wordt, ook in de stad. De herder mag daarom ook ’s nachts nooit meer dan 20 minuten van zijn kudde verwijderd zijn.

Schapen kunnen op plekken komen waar machines niet bij kunnen

De gemeente kijkt regelmatig naar het effect van het begrazen met schapen op de bermen. De kudde moet niet op een te smalle strook lopen, omdat ze dan te veel vertrappen. Ook laten we ze niet op de meest kwetsbare stukken lopen.


De schapen zijn ondertussen echt gemeengoed geworden in de stad. Negatieve reacties krijgen we nauwelijks. Ik denk zelfs dat de bevolking van Groningen in opstand zou komen als we er mee zouden stoppen.”

Mark Ronda

Beleidsmedewerker ecologie bij de Gemeente Groningen